[ Skočiť na obsah ]

staroslovienska družina

Staroslovienska družina

Staroslovienska družina je jedinou družinou, ktorá reprezentuje odievanie z obdobia 9. - 10. storočia a má 17 členov. Na jej čele stojí veľmož Stojslav.

Odevy boli vyhotovené členkami združenia podľa návrhov akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej. Do jej programu patrí:

  • pozdravné posolstvo veľmoža Stojslava
  • vítanie chlebom a soľou ( vysvetlenie symboliky)
  • Metodov návrat z Ríma v r. 869 s povolenou staroslovienskou liturgiou

Okrem domáceho prostredia ( tradičné Svätojurajské púte, podujatia organizované Občianskym združením a Obcou Nitrianska Blatnica) sme sa s našou družinou zúčastnili na nasledovných podujatiach:

  • Národná púť na „Kostolec“ v Ducovom
  • Gorazdov Močenok
  • Pribinove slávnosti v Nitre
  • Inaugurácia známok sv. Cyrila a Metoda a Drážovského kostolíka v Nitre r.2003
  • Medzinárodná výstava cest. ruchu Incheba Bratislava
  • otvorenie náučného chodníka Moravany nad Váhom 2002 a Nitr. Blatnica 2003
  • oslavy výročia vzniku obce Bzince
  • stredoveký jarmok v nemeckom mestečku Pfronten

detail detail detail detail