23.04.2015

XIV. Medzinárodný seminár o reštaurovaní, 21.apríl 2015

detail detail detail detail detail detail detail detail detail
zatvoriť
2 / 9

Jozef Dorica, akad. maliar, prednáša o reštaurovaní Rotundy sv. Juraja