[ Skočiť na obsah ]

podujatia

Ostatné aktivity

SPÄŤ

06.02.2011 Rotunda sv. Juraja

Vyhlásenie súsošia Ukrižovania nad Rotundou sv. Juraja za národnú kultúrnu pamiatku

Začiatkom februára Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vyhlásil v našej obci ďalšiu národnú kultúrnu pamiatku - barokové súsošie Ukrižovania (18.-19. stor.) na Kalvárii nad Rotundou sv. Juraja. Súsošiu bola uznaná výtvarná, umeleckoremeselná a pamiatková hodnota a skutočnosť, že dokumentuje historický a spoločenský vývin okolia kostolíka a predstavuje neodmysliteľnú súčasť historického pútnického miesta.
Zaradením do pamiatkového fondu SR môže jej vlastník (obec) žiadať prostriedky z grantového systému na jej ochranu a udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia, v ktorom sa nachádza. Mnohí si ešte pamätáme Kalváriu „stratenú“, zarastenú machom a skoro neviditeľnú na kopci nad Jurkom. Prvým krokom k prinavráteniu jej dôstojnosti bolo očistenie a zakonzervovanie, ktoré iniciovalo OZ Rotunda Jurko. V súčasnosti je potrebné zabezpečiť pravidelnú údržbu a odlesnenie jej okolia - tak, ako to dokumentuje historická fotografia z roku 1898.