[ Skočiť na obsah ]

podujatia

Ostatné aktivity

SPÄŤ

10.08.2011 Rotunda sv. Juraja

Stretnutie odborníkov pri Rotunde sv. Juraja

Koncom júla znova nastal pracovný ruch okolo Rotundy sv. Juraja - lešenie okolo kostolíka pútalo pozornosť návštevníkov našich lesov, turistov i hubárov.
Reštaurátorský tím pod vedením akad. maliara J. Doricu v tomto roku začal výskumom fasády rotundy, ktorého cieľom je overenie, resp. zmapovanie jej stavebných fáz, rekonštrukcií a prístavieb od najstarších čias po súčasnosť. Samotné reštaurovanie fasády by sa malo realizovať v nasledujúcom roku. Zároveň s výskumom pokračuje už druhá etapa obnovy vnútorných priestorov kostolíka.
Dňa 10. augusta 2011 sa na podnet p. Doricu uskutočnilo stretnutie odborníkov, starostu obce, správcu farnosti a zástupcov OZ Rotunda Jurko. Doterajší priebeh a ďalší plánovaný postup reštaurátorských prác hodnotila generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR PhDr. K. Kosová, členka odborno-metodickej komisie PÚ SR Mgr. E. Ševčíková, riaditeľka Krajského pamiatkového úradu Nitra Ing. A. Valeková a ďalší.
O pár dní neskôr zavítal na pozvanie nášho pána starostu k rotunde aj minister kultúry SR D. Krajcer, ktorý si sem neplánovane „odskočil“ po pracovnom stretnutí na archeologickom nálezisku Bojná -Valy.