[ Skočiť na obsah ]

múzeum

Múzeum

„Ľud pod Marhátom v dávnej minulosti“

Za účasti podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča, riaditeľa Archeologického ústavu SAV prof. Alexandra Ruttkaya, predstaviteľov Nitrianskeho samosprávneho kraja, miestnej samosprávy a mnohých hostí bola dňa 7. júla 2007 v našej obci slávnostne otvorená muzeálna expozícia a dvojdňová výstava tradičných ručných prác a remesiel pod názvom „Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane“.

Po symbolickom privítaní hostí chlebom a soľou a príhovore starostu obce M. Tomana prítomných pozdravil i podpredseda vlády SR D. Čaplovič, pôvodným povolaním archeológ a historik. Prekvapil poznámkou, že v Nitrianskej Blatnici je už po druhýkrát. V roku 1977 ako účastník medzinárodnej konferencie o archeológii a stredoveku bol pri rotunde a zúčastnil sa aj na prebiehajúcom archeologickom výskume.

Po niekoľkomesačnom úsilí Občianskeho združenia Rotunda Jurko, Obce Nitr. Blatnica a v spolupráci s archeológmi sa podarilo vytvoriť reprezentatívnu expozíciu predmetov, ktoré sa viažu k najstaršej histórii nášho regiónu. Vzácna košíčková náušnica, prstene, kľúč od rotundy z 9. – 10. stor., ale i predmety z 6. – 10. stor. pred naším letopočtom a rôzne náradie už nie sú uschované v depozite Archeologického ústavu v Nitre, ale sa vrátili na miesto, kde ich ĺudia pred mnohými storočiami používali. Lákadlom hlavne pre mladších návštevníkov je model palisádového dvorca z Ducového, modely staroslovienskeho obydlia s vnútorným zariadením a kostra mladého muža z obdobia včasného stredoveku.

Kontakt: muzeum@rotundajurko.sk, Tel. 0915 726 168

detail detail detail detail   detail detail detail detail