[ Skočiť na obsah ]

farnosť | kronika pátra juríka

Kronika pátra Juríka

Vdp. František Jurík, C.Ss.R., (1925 – 1991) prišiel do našej farnosti v roku 1969. Tento činorodý kňaz sa hneď pustil do prípravy stavby spadnutej veže farského kostola, zaslúžil sa o úpravy jeho interiéru ako aj budovy fary.

Ako správca farnosti poslal v roku 1973 Slovenskému ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave list, v ktorom žiada o obhliadku kostolíka sv. Juraja so zámerom jeho reštaurovania. Kostolík bol považovaný za nevýznamný (tradovalo sa, že vznikol v období renesancie) až do roku 1974, keď si ho odborníci lepšie všimli a keď rozhodli o jeho výskume.

Výskumom bol poverený Archeologický ústav SAV v Nitre, konkrétne Dr. Alexander Ruttkay. Archeologické nálezy a výsledky výskumu dokázali historický význam rotundy a celej lokality a zaradil ju do predveľkomoravského obdobia.

Páter František Jurík má rozhodujúcu zásluhu na tom, že sa táto pamiatka dostala do povedomia historikov a slovenskej verejnosti.

Verzia na stiahnutie:

Verzia na prezeranie:

kronika pátra Juríka