[ Skočiť na obsah ]

podujatia

Svätojurajské púte

SPÄŤ

29.04.2012 Rotunda sv. Juraja

Rotunda sv. Juraja nás čaká. Po celý rok ...

Rotunda sv. Juraja nás čaká. Po celý rok ...

Kostolík svätého Juraja je tradičným očakávaným jarným miestom stretnutia našich občanov, obyvateľov okolitých obcí, rodákov a turistov. Každého z nás v nedeľu k Jurkovi „ťahá“ niečo iné: cieľom mnohých je svätojurajská svätá omša, iní spájajú púť predovšetkým s rodinným piknikom na lúke, stretnutiami so známymi a príjemným pobytom v prírode, skauti si prídu uctiť svojho patróna, deti sa tešia na stánky so sladkosťami a hračkami. Množstvo návštevníkov každoročne priláka aj jedinečnosť historickej pamiatky - kostolíka, ktorého múry z 9. storočia pamätajú významné obdobie našich národných dejín - Veľkomoravskú ríšu a misiu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda.
Čím žijú múry rotundy v roku 2012 ? Iste nikomu neušlo, že už pár rokov prebieha komplexné reštaurovanie interiéru a uskutočnil sa i reštaurátorský výskum fasády. Ministerstvo kultúry SR postupne na základe žiadostí o dotáciu uvoľňuje finančné prostriedky. Obec, majiteľ kostolíka, projekty spolufinancuje. Na údržbu a prevádzku prispieva aj OZ Rotunda Jurko, náhodní návštevníci a turisti venujú občas malú sumu. Vlani prvýkrát na obnovu poskytol aj správca farnosti príspevok z milodarov vyzbieraných do „zvončeka“ počas svätojurajskej omše vo výške 150 eur...
Dokedy zvládne obecný rozpočet systém 5%-nej spoluúčasti na nákladoch obnovy? A môže sa združenie spoľahnúť na príspevky 2% z vašich daní pri terajšom chaose vo finančnej správe? Mať v obci pamiatku európskeho významu, najstaršiu sakrálnu stavbu na Slovensku, je obrovský záväzok, ale aj dôvod na hrdosť. Je našou povinnosťou sa o ňu náležite starať. Všetko je v ľuďoch. Ak stále budú medzi nami takí, ktorým na tom záleží a myslia na kostolík nielen v jeden deň v roku, cesta sa vždy nájde.

Mgr. Dagmar Ševčíková
OZ Rotunda Jurko