[ Skočiť na obsah ]

podujatia

Ostatné aktivity

SPÄŤ

06.02.2011 Nitrianska Blatnica

Zasadnutie valného zhromaždenia Občianskeho združenia Rotunda Jurko

Zasadnutie valného zhromaždenia Občianskeho združenia Rotunda Jurko

V nedeľu 6. februára 2011 sa uskutočnilo zasadnutie valného zhromaždenia Občianskeho združenia Rotunda Jurko. Prítomní členovia si vypočuli správu o činnosti za rok 2010, ktorú predniesla predsedníčka združenia Mgr.Dagmar Ševčíková. K hodnoteným úlohám patrila popri bežnej údržbe rotundy a jej okolia, spoluorganizovaní svätojurajskej púte aj spolupráca pri reštaurovaní rotundy od júla do októbra 2010.
Začiatkom roka 2011 združenie koordinovalo vypracovanie projektu - žiadosti o grant z fondu Ministerstva kultúry SR- na 2. etapu reštaurovania Rotundy sv. Juraja a projektu na reštaurátorský výskum fasády kostolíka.