[ Skočiť na obsah ]

farnosť | zoznam kňazov

Zoznam kňazov

Kňazi pôsobiaci vo farnosti Nitrianska Blatnica

 1. Juraj Zudlar: 1559
 2. Andreas: 1560
 3. Izrael Makó: 1613
 4. Daniel Bogdonóczy: 1630
 5. Pavol Habasicz : 1633-1634
 6. Ján Capri: 1634-1636
 7. Juraj Fábry: 1639
 8. Eliáš Dominič: 1657
 9. Štefan Dobrovicsányi: 1667-1675
 10. Martin Turkovič: 1675-1686
 11. Ján Šimo: 1686-1690
 12. Juraj Stankvič: 1690-1692
 13. Adam Gaál: 1693-1694
 14. Michal Valaský: 1694-1703
 15. Michal Bednár: 1703-1703
 16. Juraj Paulecz: 1703-1706
 17. Ján Modray: 1706-1709
 18. Ignác Rankay: 1709-1710
 19. Pavol Gersich: 1710-1712
 20. Michal Fábry: 1712-1721
 21. Martin Koszterényi: 1721-1722
 22. Michal Hold: 1722-1727
 23. Juraj Adamovič: 1727-1733
 24. Andrej Vaginay: 1733-1736
 25. Pavol Kujovič: 1736-1744
 26. Gabriel Nedecký: 1744-1748
 27. Jozef Nagy: 1748-1750
 28. Ján Garajský: 1750-1764
 29. Andrej Jantulík: 1764-1780
 30. Imrich Valentič: 1780-1809
 31. Ján Gerlizy: 1809-1814
 32. Jozef Fúzik: 1814-1829
 33. Peter Martinkovič: 1829-1851
 34. Ján Vaczula: 1851-1867
 35. Rudolf Poeck:1867-1880
 36. Karol Pisztl: 1881-1904
 37. Alexander Kuzmann: 1904-1939
 38. Imrich Kosec: 1939-1940
 39. Andrej Balogh: 1940-1944
 40. Ján Laktiš: 1944-1949
 41. Teodor Vida: 1949-1951
 42. František Šimek: 1951-1956
 43. Štefan Smolík: 1956-1964
 44. Michal Kozár: 1964-1969
 45. František Jurík CSsR: 1969-1990
  Kaplán: Ján Kintler CSsR
 46. Juraj Dubec CSsR: 1990-1993
  kapláni: Martin Zanovit CSsR a Pavol Tomek CSsR
 47. Marek Božik: 1993-1997
 48. Dušan Kajanovič: 1997 - 2007
 49. Mgr. Jozef Hužovič od r. 2007