[ Skočiť na obsah ]

farnosť | o farnosti

O farnosti

Správcom farnosti Nitrianska Blatnica s filiálkami Vozokany a Krtovce je od 15.7.2007 vdp. Jozef Hužovič

Oznamy Farského úradu nájdete na stránke obce Nitrianska Blatnica

História farnosti

Nitrianska Blatnica leží na úpätí Považského Inovca na ceste z Piešťan do Topoľčian. Obec sa spomína už v roku 1185, keď ju zeman Stojslav poručil zoborskému kláštoru. V 16. st. patrila obec Esterházyovcom, neskôr nitrianskemu biskupstvu. Posledným zemepánom bola rodina baróna Leonhardiho. História obce úzko súvisí s históriou troch kostolov:románska rotunda sv. Juraja, kostol sv. Mórica a súčastný kostol Povýšenia Sv. Kríža.

Kostol sv.Mórica

Bol postavený v roku 1559 ku cti sv. Mórica, mučeníka v gotickom slohu bez veže. V kostole boli umiestnené tri oltáre. Nad hlavným oltárom bol obraz sv. Mórica, po pravej strane bol bočný oltár s obrazom Pána Ježiša a na ľavej strane oltár sv. Barbory. Všetky oltárne obrazy boli namaľované na plátne. V rokoch 1764-1780 bol blatnickým farárom Andrej Jantulík. Pod jeho vedením v roku 1773 začala stavba veže, ako aj oprava kostolnej strechy. Práce boli ukončené v roku 1776. V roku 1787, 15. novembra, v ranných hodinách, postihlo celú obec veľké zemetrasenie , ktoré sa opakovalo aj 17. novembra. Kostol bol natoľko poškodený, že nemohol slúžiť verejným bohoslužbám.Tak bola ukončená história prvého kostola.

Farský kostol- POVÝŠENIA SV. KRÍŽA

Farský kostol- POVÝŠENIA SV. KRÍŽA

Terajší kostol sa začal stavať 10.apríla 1815, keď farnosť spravoval vdp. Jozef Fúzik a 11. augusta v roku 1820 bola stavba dokončená. Kostol je postavený v klasicistickom slohu. Zvláštnosťou je umiestnenie priečnej lode pri vchode do kostola, čím je vytvorený veľký priestor pre chór. Nový kostol posvätil Jozef Prajčík, arcidiakon radošinský. Od tej doby postihli kostol dve pohromy. V roku 1857 kostol vyhorel a v roku 1961 sa zrútila veža kostola, ktorá v roku 1970 bola znovu vybudovaná v pôvodnom slohu.

Zopár historických záberov pre pamätníkov

detail detail detail detail  

Farská rodina

Farnosť v súčastnosti tvorí cca 2000 ľudí aj s dvomi filiálnymi obcami: Vozokany, Krtovce

Filiálka VOZOKANY

Kostol Vozokany

Kostol je zasvätený Panne Márii Pomocnici kresťanov. Kostol sa začal stavať v roku 1968, ale stavba bola prerušená a ako nedokončená slúžila pre účely domu smútku. V roku 1993 bol kostol dostavaný a slávnostne posvätený 23.5. otcom biskupom Dominikom Hrušovským.

Filiálka KRTOVCE

Kostol Krtovce

Kostol je zasvätený Panne Márii Ružencovej. Bol postavený v roku 1869 a zároveň aj posvätený. V 70. rokoch sa obnovoval.

Rotunda Sv. Juraja

Rotunda Sv. Juraja

Samozrejme nesmieme zabudnúť na tento bezpochyby najstarší kostolík našej farnosti - ale o ňom je vlastne celá stránka ...