[ Skočiť na obsah ]

občianske združenie | oznamy občianského združenia

SPÄŤ

23.10.2019

Poďakovanie za podporu

Poďakovanie za podporu

Poďakovanie za podporu
V roku 2019 sa nám podarilo urobiť dôležitý krok k skvalitneniu propagácie Rotundy sv. Juraja a celej archeologickej lokality. Vďaka príspevkom darcov 2% z daní a sponzorským darom sme v spolupráci s pánom Jozefom Doricom, reštaurátorom, vydali publikáciu Rotunda sv. Juraja Nitrianska Blatnica, ktorá prináša základné informácie o jej histórii a výsledkoch výskumu a reštaurovania. Brožúra je k dispozícii pri prehliadke rotundy alebo múzea, resp. na obecnom úrade v dvoch jazykových mutáciách – slovenskej a anglickej.
Zamerali sme sa aj na výmenu troch informačných tabúľ historického náučného chodníka, ktorý vedie z obce k rotunde. Údaje, ktoré obsahovali, boli už neaktuálne, pretože výskum a reštaurovanie priniesli veľa zásadných nových skutočností a samotný kostolík prešiel takisto veľkou zmenou. Návštevníci majú teda najaktuálnejšie informácie a nás teší, že stále máme vašu podporu pri snahe o skvalitnenie cestovného ruchu v našej obci.
Dagmar Ševčíková
OZ Rotunda Jurko